{سخن بزرگان} آقایمان امیرالمؤمنین ع رابهتر بشناسیم


فقط در ۱ دقیقه از زبان علامه جوادی آملی...

 

فقط در ۱ دقیقه از زبان علامه جوادی آملی آقایمان امیرالمؤمنین ع رابهتر بشناسیم و بیش از پیش به وجودشان افتخار کنیم... یک دقیقه و یک دنیا مطلب... حال عجیب استاد در بیان این مطلب تکاندهنده است...

 


  • درج کننده مطلب: خانم ه. خزایی
  • ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
  • ۱۲۸