{مجموعه دانشنامه اخلاق شیعه} دانشنامه اخلاق شیعه قسمت شانزدهم


دانشنامه اخلاق شیعه قسمت شانزدهم

دانشنامه اخلاق شیعه از آثارحاج آقا حاتم پوری کرمانی

غیبت (آفات زبان، بخش شانزدهم)

حکم شنونده غیبت را میدانید؟ میدانید غیبت، چه تبعاتی دارد؟ میدانید کدام گناه است که خداوند مرتکب آن را از ولایت خودش بیرون میکند؟ وحتی شیطان اورا درحریم خودش راه نمیدهد؟ میدانید کدام گناه موجب میشود که هیچ کدام از اعمال نیک هم پذیرفته نشود؟

 


  • درج کننده مطلب: خانم ه. خزایی
  • ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
  • ۱۴۰